Claredat de l’art

Texto amb motiu de la exposició Un blanco oscuro, de Chema López dins d’el projecte TEST, Vila-real, Castelló. De l’1 de març al 28 d’abril de 2013. Comissariat per Pascual Arnal.

El paradigma de la pintura i la seua situació dins del context general de l’art contemporani necessita, com una qüestió cíclica, ser reconsiderada cada cert temps, com si la seua subsistència depenguera d’aqueixa constant. No obstant això, per damunt de determinades necessitats historiogràfiques, perviu la manera com es realitza l’acostament a l’imaginari personal i col·lectiu d’una època. Aquesta representa un punt de suport des d’on s’intenta entendre el món i posicionar-se, que és més o menys el mode d’oferir(-se) als altres.

Continuar leyendo «Claredat de l’art»

Claridad del arte

Texto sobre la obra de Chema López para el proyecto TEST, Vila-real, Castelló. Del 1 de marzo al 28 de abril de 2013. Comisariado por Pascual Arnal.

El paradigma de la pintura y su situación dentro del contexto general del arte contemporáneo necesita, como una cuestión cíclica, ser reconsiderada a cada poco, como si su subsistencia dependiera de esa constante. Sin embargo, por encima de determinadas necesidades historiográficas, pervive el modo como se realiza el acercamiento al imaginario personal y colectivo de una época. Éste representa un punto de apoyo desde donde se intenta entender el mundo y posicionarse, que es más o menos el modo de ofrecer(se) a los otros.

Continuar leyendo «Claridad del arte»